Ettevõttest

PlasmaPro OÜ on sertifitseeritud lehtmetalli laser-, plasma-, gaasi- ning ümartoru lõikust (max 600mm) pakkuv ettevõte.

Kaasaegsed seadmed võimaldavad pakkuda kiiret ja kvaliteetset lõikust ning painutust. Meie kliendid hindavad tellimuse kiiret valmimist ja tarnet.

Materjalid, millest lõikame: roostevaba teras, tavateras, alumiinium, eriterased (Hardox, Raex, Strenx).

Ettevõttele on väljastatud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifikaadid lehtmetalli ja õõnesprofiilide töötluseks.

Aprillist 2018 omame EN 1090 teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamise sertifikaati, mis tõestab, et suudame valmistada ehitiste kandeelemente klassiga kuni EXC4. Pakume neile ka CE sertifikaati.

Meie kliendid on nii auto-, metsandus- kui ehitussektorist.

PS! Augustis 2019 lisandus meie tootmisse automaatne lihvimis- ja kraasieemalduspink.

* PRIA toel soetasime robotkeevituse.

* EAS toetab PlasmaPro OÜ digidiagnostika läbiviimist.

Digidiagnostika eesmärgiks on kasvatada ettevõtte digitaliseerimis- ja automatiseerimisalast teadlikkust, leida arendus- ning parenduskohti ja koostada nende elluviimiseks tegevusplaan.

* PRIA toetab meid kraasieemalduspingi soetamisega.

Masin võimaldab anda toodetele suuremat lisandväärtust ja müüa uutele kliendigruppidele, kelle jaoks toote kvaliteet on ülioluline.

* EAS digitoetus.

Luua terviklahendus ettevõtte täielikuks digitaliseerimiseks läbi protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooni.

* PRIA toetus päikesejaama ehituseks.

Olla keskkonnasõbralikum ettevõte ja sõltuda vähem elektrienergiast.

* ERF ressursitõhususe investeering.

Meetme raames soetatakse automaatse etteandega võimsam fiiberlaser, mis võimaldab suurendada ettevõtte tootmismahtu ning suurendada toodangu kasulikku väljatulekut toorainest. Projekti raames säästetakse peamise kuluga ressursi, metalli, tarvet toodanguühiku kohta. Pink on innovaatiline ning soetatakse koos automaatse tooraine ettevalmistusega. Toetuse summa 200 000 eur.

* EAS Digipöörde toetus

LANTEK tootmisprogrammi soetamine, et kiirendada ettevõtte protsesse.
Saada usaldusväärset alginfot, et viia ettevõtte juhtimine teadlikumaks võttes kasutusele võtmenäitajad.
Oodatav võit lahenduse kasutusele võtmisel on 15 kuni 20% tõhusam müügi, ostmise ja laoprotsesside korraldus samade ressurssidega läbi selle, et info on ühes kohas hallatav, kättesaadav reaalajas vajalikele osapooltele ning paremini organiseeritud.
Toetuse summa 34 105 eur
Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NexGenerationEU vahenditest.

* EAS Roheauditi teekaardi koostamise toetus

PlasmaPro roheauditi läbiviimise eesmärgiks oli kaardistada ära ettevõtte rohepraktikate hetkeseis organisatsioonis ja ärimudeli tasandil ning nende arendamise võimekus tulevikus.

* Projekt “PlasmaPro OÜ varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest ja toetada üleminekut taastuvenergia allikatele. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam, millega kaetakse osaliselt ettevõtte elektrienergia tarbimisvajadus, võetakse kasutusele elektrimootoriga tõstukid, mis panustavad ettevõtte elektrifitseerimisse ja soetatakse elektrienergia salvestusseadmed, mis võimaldavad salvestada kohapeal toodetud elektrienergiat.

Toetuse summa: 190 000€